Vad är GongGång?

 

GongGång är ett ledarutvecklingsprogram som bygger på det lösningsfokuserade och hälsofrämjande förhållningssättet.

GongGång utvecklar enskilda chefer och ledningsgrupper som vill identifiera och nyttja potentialen hos sig själva och laget för att förbättra verksamheten.

 
 
 

Detta är GongGång…

 
 

Vill du bli en bättre chef?

 
 

 

Deltagare berättar


 

I programmet utvecklar vi deltagarens

 • Kommunikations- och relationsbyggande förmåga

 • Konflikthantering

 • Konstruktiva reflektionsförmåga

 • Lösningsfokuserade ledarskap

 • Hälsofrämjande förhållningssätt

 • Styrkor och resurser


 

Som GongGång-deltagare får du dessutom

 • Involvera och reflektera med kollegor och närmsta chef

 • Skugga och lära av andra ledare, internt och externt

 • Enkätverktyg för utveckling av ditt ledarskap

 • Digital coach som följer upp emellan träffarna

 • Möjlighet till uppföljning halvårsvis

 • Coachning av Jan Marklund under och mellan träffarna

 • Tillgång till exklusivt material

 • Bygga och implementera målbild

 • Identifiera framsteg i Framstegsjournalen

 • Reflektionslitteratur

 • Praktiska verktyg och metoder att använda på hemmaplan


 

Framgångshistorier - från olika perspektiv


 

Forskning visar

GongGang-Forskning-Visar.jpg
 • För att skapa bestående utveckling behöver flera nivåer i organisationen involveras.

 • Arbetsplatslärande är den överlägset bästa formen av kompetensutveckling.

 • Avsatt tid för strukturerad reflektion gör positiv skillnad för egen prestation och för verksamhetens utveckling.


 

Bli en bättre chef redan idag med Tips från coachen

 

Några av våra kunder

 
GongGang Kunder Logotyp.png