Nyttja mer av potentialen
- hos laget, jaget och verksamheten

Ledningsgruppen är motorn i organisationens utveckling. Om motorn går på halvfart på grund av återkommande omstarter påverkas resultaten i hela organisationen. GongGång utvecklar och stärker ledningsgrupper genom att fokusera på de områden som är avgörande för ett framgångsrikt ledningsarbete.

En motiverad och kunnig chef gör stor skillnad i en verksamhet. Tänk då vilken positiv kraft det finns i en hel ledningsgrupp som tillsammans utvecklar ett lösningsfokuserat förhållningssätt och stärker sina och varandras ledarskap genom nya insikter och beprövade verktyg. Ledningsgruppen blir, och förstärks som, ett lag.

 

Vi hjälper er:

  • Forma en gemensam plattform för ledningsgruppens arbete genom att bland annat klargöra ledningsgruppens uppdrag och målsättningar.

  • Skapa effektiv samverkan inom gruppen genom att stärka tilliten och ta vara på individernas olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter.

  • Utveckla ledningsgruppens förmåga att identifiera de mest angelägna strategiska frågorna och driva framgångsrikt utvecklingsarbete i organisationen.

GongGång-Ledningsgrupp-bättre-teamkänsla.png
”Erfarenhetslärande är främst ett konserveringsmedel… om det inte utmanas av andras perspektiv och variation som underlag för eget lärande!”
— Hans-Åke Scherp, forskare Karlstads universitet

GongGång Ledningsgrupp passar alla ledningsgrupper som vill:

  • Skapa strategisk utveckling för hela ledningsgruppen och varje ledare

  • Förbättra resultaten i hela verksamheten

  • Uppnå ökad hållbarhet och minskad omsättning på ledare

  • Skapa förutsättningar för att alla ska förstå varandra bättre och ett mer gemensamt ledarskap

  • Identifiera, nyttja och optimera potentialen hos varje ledare, hos laget och i verksamheten

  • Vinna fart, långsiktigt och hållbart

  • Lära sig effektiv konflikthantering och förbättra sitt interna och externa samspel


 

Röster om GongGång ledningsgrupp

GongGång-Ledningsgrupp.png
 
”Jag har upptäckt ledarskapsförmågor hos mig själv som jag inte visste om och får bekräftelse på sådant jag gör bra som jag sedan kan göra mer av. ”
— Chef i Tekniska sektionens ledningsgrupp
 
“Vi har ökat vår samsyn om ledarskapet - eftersom vi pratar mer ledarskap med varandra. Blir mer kontakt mellan oss chefer, det blir en VI-känsla, och det blir lättare att spontant gå in till kollegor.”
— Chef i Tekniska sektionens ledningsgrupp
gonggang-ledarutveckling-ledningsgrupp.jpg

GongGång Ledningsgrupp - komplett eller i tre valfria delar

GongGång Ledningsgrupp finns tillgänglig i tre kompletterande delar som var och en innehåller samma huvudkomponenter men i olika fokusgrad.

Medan man, precis som de flesta utbildningar och förändringsarbeten, får bäst resultat genom att utnyttja upplägget i sin helhet och rekommenderade ordning, har vi gjort det enkelt och flexibelt att komma i gång även för de ledningsgrupper som önskar boka endast en del åt gången. På så vis kan man välja den eller de delar som man för tillfället har mest behov av.

Bokar man alla tre delar förstärks upplägget ytterligare med tre spridda tillfällen av individuell coachning för en eller flera chefer i ledningsgruppen.

DEL 1 - LAGET

GongGång-Ledningsgrupp-Del-1-Laget.png

DEL 2 - JAGET

GongGång-Ledningsgrupp-Del-2-Jaget.png


DEL 3 - VERKSAMHETEN

GongGång-Ledningsgrupp-Del-3-Verksamheten.png
”Jag gillar verkligen att vi gör vissa saker i grupp då vi träffas och emellan träffarna får uppgifter att göra på egen hand. Det är en klar styrka att vi får möjlighet till individuell coachning mellan våra gruppträffar. Här får jag möjlighet att att ännu tydligare jobba med just mina utmaningar.”
— Chef i Tekniska sektionens ledningsgrupp
 

Före och efter GongGång Ledningsgrupp

Poa Pettersson, enhetschef för kostenheten i Tranemo kommun, berättar:

FÖRE

…vi har inte riktigt hittat samarbetspunkter där vi kan hjälpa varandra i ledarskapsfrågor. Vi har haft stora utmaningar med att förstå varandra och har inte låtit ledarskap ta tid. Vi behövde lära oss att värdesätta att jobba med ledarskap bättre. En del tyckte att ledarskap inte är en viktig fråga utan att verksamhetsfrågor är det viktigaste medan andra tyckte ledarskap är det viktigaste. Jag uppskattar att vi fick tiden tillsammans och att vi har lärt känna varandra lite bättre men också att man har lättare för att prata om ledarskap i vår organisation.

GongGång-bättre-Ledningsgrupp.png

EFTER

Bättre stöttning, fokus och prioritering

Vi kan nu stötta varandra i situationer som dyker upp, det känns som att man har en större grupp kollegor även om det samma personer. Det är lättare att hjälpa någon om personen har fastnat och tycker att en fråga är jobbig, eftersom vi nu kan ta hjälp av saker vi har lärt oss under utbildningarna. När vi har problemfokus så har vi blivit bättre på att tänka kring vad vi kan göra istället och vända negativa saker till positiva saker. ”Vattna blommorna, inte ogräset!” som Janne säger.
Vi hjälper varandra och vi strukturerar och prioriterar bättre nu.Gå vidare

Välkommen att kontakta oss nedan eller på telefon för mer information och
boka en kostnadsfri, förutsättningslös konsultation
där vi diskuterar era utmaningar, behov och önskemål kring vad ni vill uppnå i er ledningsgrupp.

Namn *
Namn
gonggång-ledningsgrupp-teamwork.jpg
 

Nyttja mer av potentialen i er ledningsgrupp, hos era ledare och i er verksamhet!