Med GongGång Coaching kan du känna dig som en vinnare i ditt ledarskap 

De allra flesta av de mest framgångsrika ledarna i världen har någon form av coach eller mentor. Här på GongGång har du tillgång till lösningsfokuserad och hälsofrämjande coaching i världsklass. I stället för att "rota i" och fråga så mycket om själva problemet, så fokuserar vi på och lyfter fram de tillfällen som fungerar bättre, när det inte är något bekymmer, och hur det ska vara då problemet är borta. Tillsammans med dig fokuserar vi på utvecklingen av dig som ledare och människa, samspelet med dina kollegor, din verksamhetsutveckling, samt hjälper dig att hålla kurs i implementeringen av dina nya verktyg och insikter.

gonggang-coaching-glad-ledare.jpg

GongGång Coaching passar alla som vill:

  • Göra ett bättre jobb och samtidigt må bättre.

  • Öka självinsikten och självförtroendet - och bli modigare!

  • ”Hitta rätt” i sitt ledarskap eller nya jobb, fått ändrade uppgifter eller kommit tillbaka från sjukskrivning.

  • Bli klarare över vad man egentligen vill arbetsmässigt och även privat.

  • Utveckla arbetsmetoder.

  • Bli bättre på att samarbeta med kollegor och chefer.

  • Hitta balansen mellan arbete och fritid.

 

Skillnaden med lösningsfokuserad coaching

  • Lösningsfokuserad coaching ser varje ledare som unik och expert i att skapa sina egna lösningar och möjligheter. Den fokuserar och bygger på ledarens existerande färdigheter, erfarenheter och resurser.

  • Inriktar sig på att föra ledarens uppmärksamhet till de tillfällen och handlingar som redan fungerar, dess relevanta skillnader och effekter.

  • Utvecklar varsamt perspektivet på hur ledaren vill att deras liv eller situation skall vara annorlunda - konkret, mångfacetterat och sammanhangsrelaterat.

gonggang-coaching-coach-on-field.jpg
 

Varför GongGång Coaching?

GongGång Coaching kännetecknas av en sammanhållen och effektiv coachingprocess tillsammans med dig som ledare som av olika skäl behöver komma vidare i din situation. Vår lösningsfokuserade coaching uppnår jämförbara, konkurrenskraftiga resultat.

Arbetsmodellen bygger på konkreta verktyg, tydliga tekniker och ett samarbetsinriktat språk som på ett enkelt sätt underlättar för ledare att utveckla sina perspektiv och idéer. Allt med vår fulla respekt för ledaren som expert på sin egen situation. GongGångs coachingmetodik bygger på lösningsfokuserad coaching, som är resultatet av den utveckling som skett under mer än 25 år om hur du bäst bidrar till effektiv och hållbar förändring.

Med konkreta och tydliga steg framåt formar du din utveckling, identifierar och lär av dina framsteg - lägg märke till att det INTE står lär av dina misstag.

Resultatet? Du blir - och känner dig - som en vinnare i ditt ledarskap!

 

Petra och Mikael berättar hur GongGång påverkat deras ledarskap

 

Välkommen att kontakta oss för pris och mer information

Namn *
Namn