Vad innebär ett Skickligt samspel?

● nöjdare medborgare ● lättare att rekrytera och behålla både politiker och tjänstemän ●
● ökad tillit mellan alla parter; politiker, tjänstemän och medborgare ●

“Det behövs ny kunskap och nya verktyg för att förbättra samarbetet och för att förtydliga uppdragen mellan politiker och tjänstemän. “
— Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 

Utmaningen

gonggang-ledarutveckling-skickligare-samspel.jpg

Det är ingen nyhet att bristande samspel mellan politiker och tjänstemän är ett hinder för den tillit som är absolut nödvändig för att uppnå det gemensamma uppdraget. Men det är tufft att verkställa politik och skapa en effektiv verksamhet i dagens arbetsklimat, med chefer som omsätts i snabbare takt och rekrytering av politiker som blir allt svårare. Samtidigt har det senaste valet medfört nya konstellationer.

Medan detta innebär ytterligare en rad utmaningar, ger det också goda möjligheter för skapandet av gemensamma spelregler; en form av "samspelskontrakt". Rätt gjort kan detta ''samspelskontrakt'' bli ett fundamentalt stöd för det samarbete som krävs för att skapa tillit mellan båda parter och tillfredsställande arbetsresultat för alla berörda - politiker, tjänstemän och medborgare.

Tillitshöjande samspelsformer är något som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tydligt åberopar i sin rapport om samspel mellan politiker och tjänstemän, med citat som ‘‘Det är viktigt att parterna löpande diskuterar sitt samspel och arbetsformer. Det centrala är att parterna lyckas ”skickliggöra varandra” på ett rimligt sätt utifrån givna förutsättningar.’’

Klicka här för att läsa rapporten

Klicka här för att läsa rapporten

 
 

Lösningen

gonggang-skickligare-samspel-konflikthantering.jpg

Skickligt samspel
- en halvdags interaktiv workshop
för politiker och tjänstemän tillsammans

I samarbete med Gert Johansson, socionom, hälsovetare och krönikör, har vi skapat en tämligen
unik workshop som riktar sig till politiker och tjänstemän för att skapa ökad tillit och ett bättre samspel.

Många uppskattar att börja med en halvdag och att det sedan finns möjlighet att bygga vidare på framstegen med ytterligare två halvdagar om man vill.

Under workshopen skapas ”samspelsregler” av och för deltagarna - överenskommelser som vi också följer upp i nästa workshop om man väljer att gå vidare. Deltagarna får dessutom praktisk kunskap i att hantera mellanmänskliga relationer som är nyckeln till framgång, inte bara i arbetssammanhang, utan i livets alla roller och skeenden.

Lär dig:

  • Grundförutsättningar för att må bra och skapa glädje i vardagen

  • Klargörande av uppdrag, roller och förutsättningar – samt VAD/NÄR och HUR/VEM

  • Att arbeta lösningsfokuserat och hälsofrämjande

  • Konflikthantering

  • Förstå skillnader mellan övertygande och övertalande kommunikation

  • Förstå vilka känslor och behov som styr oss, dvs mig och dig

  • Att bättre se dig själv - både som individ och gruppmedlem

  • Konstruktiv feedback

  • Identifiera och bättre ta vara på personliga drivkrafter

gonggang-skickligare-samspel-jan-gert.jpg

Läs mer i infobladet & anmäl er idag.

Missa inte denna unika, interaktiva workshop med Jan Marklund och Gert Johansson!


 
gonggang-skickligare-samspel-begin.jpg

För anmälan eller mer information, maila oss nedan.

Namn *
Namn
 
gonggang-skickligare-samspel-grow.jpg

Börja så ett S

kickligare Samspel