Vad är nyttan med GongGång och hur påverkar den ledares vardag i praktiken?

Hör och läs deltagare och deras chefers upplevelser om hur GongGång hjälpt dem utveckla sig själva och sin verksamhet.