Identifiera och nyttja potentialen som redan finns

Väx som chef, ledare och människa med GongGång. Antar du utmaningen?

Väx som chef, ledare och människa med GongGång.
Antar du utmaningen?

Tänk om man kunde leda en verksamhet framgångsrikt (för alla intressenter) utan att ständigt stirra sig blind på problem och blockeringar. Tänk om man kunde bli bättre på att identifiera styrkorna och de processer som fungerar, bli bättre på att mer effektivt nyttja dem och på så vis få gladare, välmående och mer effektiva medarbetare och snabbare nå målen?

I GongGångs ledarutvecklingsprogram hjälper vi dig att göra just det till er organisations verklighet.

 

Om GongGångmetodiken

Med lösningsfokuserat och salutogent förhållningssätt och en unik kombination av övningar, verktyg och kurslitteratur som utgår från dig och din verksamhets vardag, hjälper GongGång dig att växa, inte bara i ditt ledarskap, utan också som människa.

GongGång ger dig:

Document-page-001.jpg
  • För att skapa bestående utveckling i en verksamhet krävs att flera nivåer i organisationen involveras. Därför gör vi närmsta chef, kollegor och medarbetare delaktiga i processen på ett för dig, och dem, smidigt och enkelt sätt.

  • Att förändra beteende, förhållningssätt och processer tar tid. För att optimera dina chanser att som deltagare implementera dina lärdomar på ett långsiktigt och hållbart sätt, levereras våra program över ett år där teori och praktik av GongGång-metodiken stöts och nöts i takt med dina vardagliga utmaningar. För kortare upplägg finns våra workshops och utvecklingsdagar.

  • För att säkerställa bästa möjliga resultat för dig och din verksamhet, grundas GongGång på modern forskning och genom enkäter säkerställs processen för mätbara resultat.


gonggang-Ledarutvecklingsprogram
 
‘’Om du vet vart du ska,
ökar chansen betydligt att du når dit!’’
— Jan Marklund

 
‘’Vattna blommorna, inte ogräset!’’
— Jan Marklund