Det var en gång... som blev en GongGång

Det var 2003. Jag var uthyrd rektor i en av Sveriges större kommuner. En gedigen introduktion fanns... men känslan var att något fattades! Ingen hade tid för mig. Närmsta chef hade fullt upp, kollegorna såg jag sporadiskt. Jag var ‘’hungrig’’, ville lära mig mycket. Var skulle jag göra av alla mina idéer, vad skulle jag prioritera? Jag ville utveckla. Jag behövde tid för reflektion, vägledning och utbildning! Någon behövde se mig! En idé föddes.

Skulle jag med min erfarenhet som rektor/förskolechef, coach och utbildare inom det lösningsfokuserade och salutogena förhållningssättet, kunna skapa ett upplägg där coachning och utbildning kombinerades? Ett komplement till organisationer att få igång chefer bättre. Ett upplägg där man träffades gång på gång (därav namnet GongGång).

Jag startade det första GongGång-programmet 2004 som efterhand utvecklats i 25+ kommuner/organisationer. Individuellt, i grupp och för ledningsgrupper. Modellen används också som grund i annat utvecklingsarbete och uppskattas i så skilda organisationer som t.ex. förskola och räddningstjänst.

2015 startade jag med en kollega KCNC (KompetensCentrum för Nyanställd Chef).

Delar av innehållet i GongGång kan man numera finna i min bok Från tomgång till framgång - lösningsfokuserade verktyg för nyanställda chefer (2016 Arbratt/Marklund).

Jan Marklund, grundare, VD och processledare

Jan Marklund, grundare, VD och processledare